Thanh tra Chính phủ giao ban công tác tháng 12/2022

03/12/2022 10:52
(Thanh tra) - Ngày 2/12 tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì cuộc họp giao ban cấp vụ tháng 12 năm 2022.