Thanh tra Chính phủ giao ban cấp vụ tháng 5 năm 2022

13/05/2022 23:32
(Thanh tra) - Chiều 11/5, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức họp giao ban cấp vụ về kết quả công tác tháng 4, triển khai công tác tháng 5/2022.