Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra tại tỉnh Hải Dương

08/06/2023 22:21
(Thanh tra) - Chiều ngày 7/6, tại Trụ sở Thanh tra Chính phủ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã chủ trì buổi công bố công khai Kết luận thanh tra số 856/KL-TTCP của Tổng Thanh tra về thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và quản lý sử dụng đất đai giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.