Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra công tác quản lý Nhà nước về giáo dục

09/12/2022 16:57
(Thanh tra)- Ngày 8/12, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã chủ trì buổi công bố kết luận thanh tra công tác quản lý Nhà nước về giáo dục tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.