Thanh tra Chính phủ chuyển cơ quan công an hàng chục gói thầu mua sắm thiết bị y tế phòng chống dịch Covid - 19 tại Hà Nội

19/01/2023 13:16

Chuyển cơ quan điều tra, làm rõ hàng chục gói thầu mua sắm y tế chống dịch COVID-19 ở Hà Nội

(Thanh tra) - Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin để Bộ Công an giao cơ quan chức năng xác minh, làm rõ đối với 89 gói thầu thiết bị, vật tư, sinh phẩm, kiít xét nghiệm vắc xin, thuốc phục vụ phòng, chống dịch Covid - 19 của một số đơn vị tại TP Hà Nội.