Thanh tra cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại 3 tỉnh phía Nam

02/12/2022 18:31
(Thanh tra) - Ngày 2/12, Thanh tra Chính phủ tổ chức công bố quyết định thanh tra việc cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại các tỉnh phía Nam, cung cấp cho dự án giao thông quan trọng quốc gia.