Tăng cường tiếp công dân, bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian tới

27/09/2022 23:36
(Thanh tra) - Ngày 26/9, tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm đã chủ trì Hội nghị triển khai Kế hoạch số 1485/KH-TCDTW ngày 19/9/2022 về việc phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Hội nghị Trung ương 6, Khóa XIII và Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV.