Khai ấn đền Trần: Phát huy các giá trị văn hóa, tưởng nhớ công đức các bậc tiền nhân

05/02/2023 15:37
(Thanh tra) - Sau 3 năm không tổ chức vì dịch bệnh, năm 2023, Lễ hội Khai ấn Đền Trần tại phường Lộc Vượng, TP Nam Định được tổ chức trở lại với nhiều hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm, tưởng nhớ công đức của các bậc tiền nhân.