Đoàn kết, đổi mới, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

13/01/2023 23:20
(Thanh tra) - Ngày 13/1, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2022.