Đại hội Chi bộ Vụ Kế hoạch Tổng hợp

02/07/2022 23:09
(Thanh tra) - Ngày 1/7/2022, Chi bộ Vụ Kế hoạch - Tổng hợp tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây là Chi bộ Đại hội điểm của Đảng bộ Thanh tra Chính phủ.