Bản tin Thanh tra số 5 năm 2023

04/02/2023 12:00

Bản tin Thanh tra số 2 năm 2023

Bản tin Thanh tra số 3 năm 2023

Bản tin Thanh tra số 4 năm 2023

(Thanh tra) - Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau: - Ra mắt cuốn sách về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. - Việt Nam tiếp tục tăng điểm chỉ số cảm nhận tham nhũng, thuộc nhóm nước có tiến bộ nổi bật. - Nhiệm vụ trọng tâm của Thanh tra Chính phủ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. - Ukraine: Tìm thấy nhiều đồng hồ, xe hơi và tiền mặt trong cuộc đột kích chống tham nhũng.