Bản tin Thanh tra số 4 năm 2023

28/01/2023 12:00
(Thanh tra) - Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra! Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau: - Thanh tra Chính phủ gặp mặt đầu Xuân 2023. - Tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân hiểu đúng tinh thần các quy định của Luật Thanh tra (sửa đổi). - Chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của ngành Thanh tra. - Tổng thống Ukraine chấn chỉnh Nội các giữa cáo buộc tham nhũng.