Bản tin Thanh tra số 37 năm 2023

16/09/2023 12:00

Bản tin Thanh tra số 36 năm 2023

Bản tin Thanh tra số 35 năm 2023

Bản tin Thanh tra số 34 năm 2023

(Thanh tra) - Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau: - Tình hình khiếu kiện ở Trung ương tiếp tục diễn biến phức tạp - Nhiều cán bộ Nhà nước cấu kết với doanh nghiệp để tham nhũng - Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại 3 tỉnh phía Nam - Hàn Quốc: Tiến hành cuộc điều tra đặc biệt về tài sản ảo của các nghị sĩ