Bản tin Thanh tra số 36

03/12/2022 12:00
(Thanh tra) - Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau: - Trung ương yêu cầu nghiên cứu thiết chế mới kiểm soát quyền lực, chống tham nhũng - Thanh tra Chính phủ thành lập đoàn giám sát công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại Tiền Giang và Bến Tre - Thanh tra Bộ Công an chọn 14 người để xác minh tài sản - Tổng thống Síp muốn điều tra các cáo buộc tham nhũng nhằm vào mình