Bản tin Thanh tra số 26

24/09/2022 11:46
(Thanh tra) - Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra số 26. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau: - Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với các báo cáo về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022. - Hội thảo Hoàn thiện Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi). - Hà Nội thanh tra hơn 100 doanh nghiệp chậm đóng, nợ đọng bảo hiểm. - Tổng thống Brazil tuyên bố tham nhũng có hệ thống đã chấm dứt.