Bản tin Thanh tra số 2

09/04/2022 09:00

Bản tin Thanh tra số 1

Đoàn Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với Thanh tra Chính phủ

PACA 2016-2019: Đã tiếp cận đúng phương pháp

(Thanh tra) - Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra, được phát trên Chuyên trang Truyền hình Thanh tra.