Bản tin Thanh tra số 14

02/07/2022 11:00
(Thanh tra) - Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau: - Hội nghị Tổng kết 10 năm công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022 - Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội làm việc với tỉnh Đắk Nông - Công đoàn Thanh tra Chính phủ tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm - Cam kết chống tham nhũng của G7 được hoan nghênh