Bình Thuận: Thay đổi tích cực sau 2 tháng thực hiện cao điểm về trật tự an toàn giao thông

13/08/2022 08:00
(Thanh tra) - Sau gần 2 tháng thực hiện cao điểm về trật tự an toàn giao thông theo kế hoạch 299 của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn tỉnh Bình Thuận đã có thay đổi tích cực so với trước khi thực hiện cao điểm. Cụ thể là các loại phương tiện thường vi phạm lỗi chạy quá tốc độ, chở hàng quá tải, quá khổ thì trên tuyến đã giảm rõ rệt.