Một ngày tu - học của tăng ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội

09/11/2021 22:28
(Thanh tra)- Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội là cơ sở đào tạo Phật giáo lớn của cả nước. Hiện, Học viện đang đào tạo 600 tăng, ni sinh hệ cao đẳng, cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ. Đào tạo tăng tài là công việc quan trọng, tạo nguồn lực cho Giáo hội và xã hội. Một ngày tu -học của tăng ni sinh của Học viện diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu qua phóng sự sau.