Kỷ niệm 2299 năm ngày sinh tướng quân Cao Lỗ

12/04/2022 12:05
(Thanh tra) - Hàng năm, cứ vào ngày 10/3 Âm lịch là các con cháu dòng họ Cao từ khắp các nơi tìm về làng Đại Trung, đình làng Tiểu Than, xã Cao Đức, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh nơi có lăng mộ Cao Lỗ vương để tổ chức lễ hội truyền thống kỷ niệm ngày sinh của tướng quân Cao Lỗ.