Cụ thể: Thu từ dầu thô đạt 60.059 tỷ đồng, bằng 213% dự toán, bằng 203,5% so với cùng kỳ, trên cơ sở giá dầu thô bình quân đạt 107,05 USD/thùng, bằng 162,3% so với cùng kỳ; sản lượng đạt 6,42 triệu tấn, bằng 119% so với sản lượng cùng kỳ năm 2021.

Thu nội địa đạt 1.042.871 tỷ đồng, bằng 90,9% dự toán, bằng 118,8% so với cùng kỳ năm 2021. Số thu thuế, phí nội địa đạt 798.729 tỷ đồng, bằng 87,3% dự toán, bằng 115,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Đáng chú ý, có 61/63 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán khá (đạt trên 75%) như: Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Phú Thọ, Bắc Giang, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hải Dương...

Chỉ có 2 địa phương có tiến độ thực hiện dự toán thấp dưới 75% là Cao Bằng và Bắc Ninh.

Thực hiện được 47.373 cuộc thanh tra, kiểm tra

Trong 9 tháng, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 47.373 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 64,1% kế hoạch, bằng 106,6% so với cùng kỳ năm 2021; kiểm tra được 500.878 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 88,3% cùng kỳ năm 2021.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 42.917 tỷ đồng, bằng 132% cùng kỳ năm 2021, trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 9.852 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.468 tỷ đồng; giảm lỗ là 31.597 tỷ đồng.

Số nợ thuế thu hồi được trong tháng 9/2022 ước đạt 2.771 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng/2022 thu hồi nợ đạt 25.600 tỷ đồng, bằng 61% chỉ tiêu thu nợ năm 2022.

 Trong 9 tháng đầu năm 2022, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện xử lý khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp không còn khả năng nộp NSNN theo Nghị quyết 94/2019/QH14 đạt 2.405 tỷ đồng.

Lũy kế kết quả xử lý nợ từ khi Nghị quyết số 94/2019/QH14 đến cuối tháng 9/2022 ước đạt 34.806 tỷ đồng (trong đó khoanh nợ tiền thuế là 28.164 tỷ; Xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 6.642 tỷ).

Tính đến hết ngày 25/09/2022, cơ quan thuế đã ban hành 14.648 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 105.231 tỷ đồng, bằng 68,7% so với kinh phí hoàn thuế GTGT năm 2022 đã được Quốc hội phê duyệt, bằng 97% cùng kỳ năm 2021.

63/63 tỉnh, thành phố triển khai khai thuế điện tử

Tổng cục Thuế cho biết, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Đến nay, đã có 872.701 doanh nghiệp (DN) tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử trên tổng số 873.297 DN đang hoạt động, đạt tỷ lệ 99,93%. Số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận từ ngày 01/01/2022 đến ngày 27/09/2022 là 14.532.945 hồ sơ.

Số lượng DN đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 865.514 DN trên tổng số 873.297 DN đang hoạt động, đạt tỷ lệ 99,11%.

Số lượng DN hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 859.053 DN trên tổng số 873.297 DN đang hoạt động, đạt tỷ lệ 98,37%.

Từ ngày 01/01/2022 đến cuối tháng 9/2022, các DN đã nộp tiền thuế thông qua 2.854.150 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền là trên 627.234 tỷ đồng và 48.707.107 USD.

Tính từ ngày 01/01/2022 đến 21/09/2022, tổng số DN tham gia hoàn thuế điện tử là 7.126 trên tổng số 7.197 DN hoàn thuế, đạt tỷ lệ 99%. Số hồ sơ tiếp nhận là 15.001 hồ sơ trên tổng số 15.087 hồ sơ, đạt tỷ lệ 99%; Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 14.100 hồ sơ với tổng số tiền đã giải quyết hoàn là 103.325 tỷ đồng.

Từ khi triển khai dịch vụ khai thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê tài sản, tính đến ngày 27/09/2022, đã có 1.139.586 tài khoản đăng ký, số tờ khai đã nhận từ ngày 01/01/2022 đến ngày 27/9/2022 là 175.268 tờ khai.

Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 27/09/2022, số lượng tờ khai điện tử dịch vụ khai lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy tại Cục Thuế TP Hà Nội là 84.109 hồ sơ trên tổng số 303.958 hồ sơ, đạt tỷ lệ 27,67%; tại Cục Thuế TP Hồ Chí Minh là 102.476 hồ sơ trên tổng số 404.537 hồ sơ, đạt tỷ lệ 25,33%.

 Tổng cục Thuế đã kết nối với Ngân hàng thương mại để cung cấp dịch vụ nộp thuế điện tử cho cá nhân, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc qua các kênh thanh toán Internet banking, Mobile banking.

Tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/09/2022 đã có 312.552 giao dịch nộp lệ phí trước bạ ô tô, xe máy trên cả nước qua hình thức ibanking và mobile banking.

Về mở rộng dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của hộ gia đình, cá nhân, tính đến ngày 27/9/2022, đã có 419.204 giao dịch nộp nghĩa vụ tài chính qua Cổng Dịch vụ công quốc gia với số tiền trên 1.998 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tính đến cuối tháng 9/2022 đã có 171.871 lượt tải và cài đặt, sử dụng ứng dụng eTax Mobile, 74.765 giao dịch với tổng số tiền trên 320 tỷ đồng.

Đặc biệt, sau hơn 6 tháng triển khai, đã có 36 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký, khai và nộp thuế qua Cổng với tổng số thuế đã khai, nộp đạt trên 1.200 tỷ đồng. Trong đó các DN lớn như Google, Meta (Facebook), Microsoft, TikTok, Netfix, Apple đều cũng đã đăng ký, khai, nộp thuế qua cổng.

Uyên Uyên