Bản tin Thanh tra số 34

19/11/2022 12:00

Bản tin Thanh tra số 31

Bản tin Thanh tra số 32

Bản tin Thanh tra số 33

(Thanh tra) - Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau: - Từ năm 2023, phát động toàn quốc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. - Luật Thanh tra (sửa đổi) được Quốc hội thông qua với tỷ lệ tán thành cao. - Giải Cầu lông toàn quốc Báo Thanh tra là hoạt động thiết thực, bổ ích trong ngành Thanh tra. - “Hổ” thứ 4 của Trung Quốc ngã ngựa sau Đại hội XX.