Bản tin Thanh tra số 33

12/11/2022 12:00
(Thanh tra) - Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau: - Tổng Thanh tra Chính phủ báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng - Quốc hội quyết định không thành lập thanh tra nhân dân trong doanh nghiệp tư - Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thanh tra, giám sát tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ - Quan tham đầu tiên bị xử tử hình treo sau Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc