Bản tin Thanh tra số 19 năm 2023

13/05/2023 12:00

Bản tin Thanh tra số 16 năm 2023

Bản tin Thanh tra số 17 năm 2023

Bản tin Thanh tra số 18 năm 2023

(Thanh tra) - Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau: - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Đoàn công tác thành viên Chính phủ làm việc tại tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang - Bình Định: Kiên quyết xử lý tình trạng cố tình khiếu nại thiếu căn cứ kéo dài - Pakistan: Cựu Thủ tướng bị bắt vì liên quan tham nhũng, hàng nghìn người xuống đường biểu tình