Bản tin Thanh tra số 18 năm 2023

06/05/2023 12:00
(Thanh tra) - Xin kính chào quý vị và các bạn! Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau: - Quốc hội xem xét cho từ chức, miễn nhiệm cán bộ “tín nhiệm thấp”, không đợi hết nhiệm kỳ. - Việt Nam là thành viên tích cực của Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng (UNCAC). - Tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ, trước khi thực hiện Luật Thanh tra mới. - Xóa tham nhũng có thể mang lại 3 nghìn tỷ USD cho phát triển bền vững.