Bản tin Thanh tra số 11 năm 2023

18/03/2023 12:00

Bản tin Thanh tra số 8 năm 2023

Bản tin Thanh tra số 9 năm 2023

Bản tin Thanh tra số 10 năm 2023

(Thanh tra) - Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau: Tình hình khiếu kiện tiếp tục diễn biến phức tạp. Nhiều hạn chế, sai phạm qua thanh tra tại tỉnh Cà Mau. Lập 6 đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tại 12 tỉnh, thành phố. Thể thao Trung Quốc quyết “chữa bệnh” tham nhũng bằng “thuốc” mạnh.