Bản tin Thanh tra số 9 năm 2023

04/03/2023 12:00

Bản tin Thanh tra số 6 năm 2023

Bản tin Thanh tra số 7 năm 2023

Bản tin Thanh tra số 8 năm 2023

(Thanh tra) - Kính thưa quý vị và các bạn! Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau: - Quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo trong cuốn sách của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng - Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cuộc thanh tra - Họp kiểm điểm, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Bộ Ngoại giao - Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu sít sao bác đề nghị bắt giữ Chủ tịch Đảng Dân chủ.