Viết tiếp bài “Duy trì việc kiểm tra, xử lý thường xuyên, tạo sự chuyển biến bền vững”: Chỗ làm được, chỗ chưa làm được

21/05/2023 18:47

Xử lý lấn chiếm lòng đường, vỉa hè: Duy trì việc kiểm tra, xử lý thường xuyên, tạo sự chuyển biến bền vững

(Thanh tra) - Công cuộc ra quân xử lý vi phạm, lấn chiếm của cơ quan chức năng trên toàn TP Hà Nội đã bước sang giai đoạn 3. Nhiều tuyến phố đã trở nên gọn gàng, ngăn nắp thuận lợi cho người dân tham gia giao thông, tạo nên các tuyến phố khang trang, văn minh. Tuy nhiên, cũng còn những tuyến phố xuất hiện trở lại tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để trông giữ xe và buôn bán, kinh doanh.