Vì sao khiếu kiện kéo dài tại Dự án Athena Pháp Vân?

04/06/2022 18:01
(Thanh tra) - Mặc dù chưa được ký hợp đồng mua bán tại dự án Athena Complex Pháp Vân nhưng chủ đầu là Công ty TNHH Phát triển đô thị và Xây dựng 379 đã bán hàng trăm căn hộ tại đây. Đến thời điểm hiện tại (năm 2022) vẫn không thể bàn giao nhà cho khách hàng dẫn đến khiếu kiện kéo dài.