Anh Sơn, Nghệ An: Người dân kêu cứu vì ô nhiễm bụi từ 2 mỏ đá

08/05/2022 20:34