Lào Cai: Chính quyền buông lỏng quản lý, sông Hồng bị đào lấp trái pháp luật

11/07/2021 23:08

Lào Cai: Tàn phá nơi đầu nguồn sông Hồng

Dưới múc, trên đổ nguy hiểm dành cho ai?

Đề nghị xử lý Công ty Mạnh Kiên

Công ty Mạnh Kiên khai thác cát khi chưa thực hiện đầy đủ quy định

(Thanh tra) - Thời gian qua Báo Thanh tra đã nhiều lần phản ánh về tình trạng khai thác, đổ thải vô tội vạ của các doanh nghiệp thực hiện dự án khai thác cát sỏi, xây kè chống lũ, nắn suối thoát lũ dọc hai bên bờ sông Hồng đoạn chảy qua thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Nhiều đoàn thanh kiểm tra đã được thành lập, nhiều doanh nghiệp đã bị xử phạt nhưng tình trạng vi phạm vẫn tiếp diễn và nguy cơ ô nhiễm môi trường nơi đầu nguồn sông Hồng ngày càng hiện hữu.