Vai trò tiên phong của đảng viên Báo Thanh tra

12/06/2020 22:10
(Thanh tra)- Nhiệm kỳ 2015-2020 là nhiệm kỳ Đảng bộ Báo Thanh tra luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ đặc biệt, kịp thời, rất thiết thực và thường xuyên của Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ. Đây là nguồn động viên, cổ vũ, là một động lực rất quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên của Báo tiếp tục cố gắng, vượt qua khó khăn.