Hướng dẫn người lao động gặp khó khăn bởi dịch Covid-19 nhận hỗ trợ từ Qũy Bảo hiểm thất nghiệp

05/10/2021 23:21
(Thanh tra) - Từ ngày 01/10/2021 đến 31/12/2021, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam sẽ triển khai gói hỗ trợ 30 nghìn tỷ đồng từ nguồn kết dư Qũy Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.