Dưới múc, trên đổ nguy hiểm dành cho ai?

14/04/2021 21:42

Đề nghị xử lý Công ty Mạnh Kiên

Công ty Mạnh Kiên khai thác cát khi chưa thực hiện đầy đủ quy định

(Thanh tra) - Công ty TNHH MTV Xây dựng Mạnh Kiên liên tiếp thực hiện không đúng các quy định tại Giấy phép của UBND tỉnh Lào Cai cấp và đã bị xử phạt nhưng phía đơn vị này vẫn tái phạm "bất chấp" cư quan chức năng