Viết tiếp bài “Hà Nội: Cuộc "vây bắt" kỳ lạ của cơ quan chức năng quận Hoàng Mai” Tài nguyên, khoảng sản bị “đánh cắp” đem đi đâu?

28/06/2021 19:08

Hà Nội: Cuộc “vây bắt” kỳ lạ của cơ quan chức năng quận Hoàng Mai

(Thanh tra) - Đã gần 01 tháng kể từ sau “Cuộc "vây bắt" kỳ lạ của cơ quan chức năng quận Hoàng Mai”, tại đại công trường khai thác đất, cát có dấu hiệu trái phép ở bờ sông Hồng thuộc phường Lĩnh Nam vẫn nham nhở với những hố sâu hoắm như thách thức dư luận, thách thức pháp luật, mặc dù UBND quận Hoàng Mai đã rất rốt ráo chỉ đạo phường Lĩnh Nam, Phòng Tài nguyên & môi trường khẩn trương kiểm tra báo cáo kết quả trong ngày 7/6/2021.