Thanh tra Chính phủ triển khai công tác tháng 6 năm 2023

09/06/2023 22:24
(Thanh tra) - Ngày 8/6, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo cấp vụ tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2023.