Thanh tra Chính phủ triển khai công tác tháng 2 năm 2023

04/02/2023 12:45
(Thanh tra) - Ngày 3/2, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chủ trì cuộc họp giao ban cấp vụ về kết quả công tác tháng 1, triển khai nhiệm vụ tháng 2/2023.