Thanh tra Chính phủ giao ban lãnh đạo cấp vụ tháng 12 năm 2023

08/12/2023 10:40
(Thanh tra) - Ngày 7/12, tại Trụ sở Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo cấp vụ tháng 12 năm 2023.