Thanh tra Chính phủ giao ban lãnh đạo cấp vụ tháng 11 năm 2023

11/11/2023 08:49
(Thanh tra) - Ngày 10/11, tại trụ sở, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo cấp vụ tháng 11.