Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra tại tỉnh Ninh Bình

08/02/2024 21:41
(Thanh tra) - Sáng ngày 6/2, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy chủ trì buổi công bố kết luận thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; quản lý, sử dụng đất đai; cấp phép, khai thác các mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng, công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng tại tỉnh Ninh Bình.