Thanh tra Chính phủ công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2022

18/05/2023 11:58
(Thanh tra) - Ngày 17/5, Thanh tra Chỉnh phủ tổ chức hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2022. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Sỹ Bảy, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính Thanh tra Chính phủ chủ trì hội nghị.