Lễ khai ấn Đền Trần 2024: Nét văn hóa tự hào của người Việt

24/02/2024 21:00
(Thanh tra) - Lễ Khai ấn tổ chức đêm 14 rạng sáng 15 tháng Giêng hàng năm tại Đền Trần, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, là tục lệ cổ tại Tiên Miếu nhà Trần (Phủ Thiên Trường xưa) với ý nghĩa nhân văn to lớn là cầu cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, thịnh trị. Mọi nhà chung hưởng lộc ấn Đền Trần - “Tích Phúc Vô Cương”, bước vào năm mới mạnh khoẻ, lao động hăng say, học tập, công tác tốt.