Hướng tới xây dựng Báo Thanh tra hiện đại, bắt kịp xu thế phát triển của báo chí

21/07/2022 19:19
(Thanh tra) - Ngày 20/7, Báo Thanh tra tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tại đó, đã khẳng định mục tiêu quan trọng trong xây dựng và phát triển tờ báo, đó là hướng tới xây dựng, phát triển Báo Thanh tra hiện đại, bắt kịp các xu thế của báo chí hiện nay.