Hoạt động chất vấn của Quốc hội ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch

10/11/2023 20:00
(Thanh tra) - Gần 200 lượt đại biểu chất vấn, tranh luận với các thành viên của Chính phủ tập trung vào 04 nhóm vấn đề. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn phát huy tích cực tinh thần “Tận tâm - Tận lực - Tích cực - Tâm huyết - Trách nhiệm” của các đại biểu Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ và các bộ trưởng, trưởng ngành...