"Hòa Bình - Thanh âm xứ Mường” và “Carnival năm 2022”

02/08/2022 08:00
(Thanh tra) - Chương trình nghệ thuật "Hòa Bình - Thanh âm xứ Mường” và “Carnival năm 2022”, đồng thời đón nhận bằng công nhận 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là: Tri thức dân gian Lịch tre dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình và Lễ hội truyền thống Khai Hạ của người Mường đã diễn ra tại TP Hòa Bình .