Bản tin Thanh tra số 47 năm 2023

25/11/2023 12:00

Bản tin Thanh tra số 46 năm 2023

Bản tin Thanh tra số 45 năm 2023

Bản tin Thanh tra số 44 năm 2023

(Thanh tra) - Mời quý vị và các bạn theo dõi Bản tin Thanh tra. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau: - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, có bước tiến mới - Đơn thư khiếu nại tăng cao, nhưng số lượng đủ điều kiện xử lý thấp - Trung Quốc: 14 năm tù cho cựu phó bí thư tỉnh ủy nhận hối lộ “khủng”.