Vỡ hồ chứa chất thải rộng hàng ngàn mét vuông tại BR-VT: Cần làm rõ nguyên nhân và xác định loại chất thải chảy ra môi trường

30/10/2022 08:58
(Thanh tra) - Hồ chứa chất thải rộng hàng ngàn mét vuông tại Nhà máy Xử lý và Chế biến các chất thải lỏng sinh hoạt của Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đại Nam nằm trong Khu Xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên bị vỡ vào chiều ngày 28/10/2022. Hậu quả, hàng ngàn mét khối chất thải đã chảy ra môi trường. Các ngành chức năng đã yêu cầu công ty khẩn trương khắc phục sự cố, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường.