Viết tiếp bài “Xã bạn thu ngân, người dân lĩnh đủ”: Tiếp nhận, xử lý thông tin với tinh thần cầu thị

23/04/2023 21:42

Hà Nội: Xã bạn “thu ngân”, người dân lãnh đủ

(Thanh tra) - Chỉ ít ngày sau phản ánh của cơ quan báo chí, UBND huyện Đan Phương, TP Hà Nội, với tinh thần cầu thị đã nhanh chóng ký quyết định thành lập đoàn thanh tra việc quản lý, sử dụng đất và công tác bảo vệ môi trường đối với hàng trăm trang trại chăn nuôi trên địa bàn xã Trung Châu.