Viết tiếp bài: “Đan Phượng, Hà Nội: Ai “chống lưng” cho đoàn xe quá khổ, quá tải?”: Đã chuyển biến tốt hơn!

05/02/2024 08:59

Đan Phượng, Hà Nội: Ai “chống lưng” cho đoàn xe quá khổ, quá tải?

(Thanh tra) - Sau khi tiếp nhận thông tin Báo Thanh tra chuyển đến, các cơ quan chức năng TP Hà Nội, huyện Đan Phượng đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xử lý những xe vi phạm chở quá tải trọng, cơi nới thành thùng, để rơi vãi vật liệu làm ảnh hưởng đến môi trường, trật tự an toàn giao thông. Kết quả bước đầu đã được người dân sinh sống trên địa bàn ghi nhận có sự chuyển biến tốt hơn.