Nói không với tiêu cực trong đấu thầu, thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông

24/12/2022 08:00
(Thanh tra) - Nhiều bất cập ở các công trình xây dựng, hạ tầng giao thông đã và đang diễn ra. Tình trạng thông thầu, bán thầu cho các doanh nghiệp, đơn vị thầu phụ không đủ năng lực thi công. Thi công ẩu, có dấu hiệu rút ruột công trình... Hậu quả là, người tham gia giao thông trở thành bị hại...